Når prisen, dekningen og kvaliteten er den samme, hva velger du da?