Slik bytter du SIM-kort

Instruksjoner og tips for bytte av SIM-kort

Før du bytter

Viktig: Husk at BankID på mobil ikke lenger vil fungere med ditt nye SIM-kort og du må laste ned og aktivere BankID appen før du bytter. Informasjon om BankID app, nedlasting og aktivering finner du her

  • Husk å ha det nye SIM-kortet tilgjengelig ved aktiveringstidspunktet. Legg det gjerne i lommeboka eller en veske slik at du har det med deg i tilfelle reise, sykdom eller lignende.
  • Hør gjennom mobilsvarmeldinger før du bytter da meldingene blir borte når du bytter SIM-kort.
  • Overfør eventuelle kontakter som ligger på SIM-kortet til din mobiltelefon ved å følge instruksjonene for din telefon.

Slik bytter du SIM-kort

Steg 1

Slå av mobiltelefonen, og bruk eget verktøy som fulgte med telefonen for å åpne SIM-kort skuffen på siden av telefonen.

Steg 2

Ta ut SIM-kort skuffen og legg den ved siden av telefonen.

Steg 3

Finn frem brevet med ditt nye SIM-kort og løsne det fra papiret.

Steg 4

Brekk forsiktig ut den størrelsen av SIM-kortet som passer i din telefon og pass på at du ikke skader micro-chipen. Det er tre forskjellige størrelser; Standard, Mikro og Nano.

Du kan enkelt sammenligne med SIM-kortet du allerede har for å finne det som passer.

Steg 5

Plasser SIM-kortet i skuffen og skyv det forsiktig på plass slik at det ligger helt flatt i rammen som omgir kortet.

Steg 6

Sett SIM-kort skuffen tilbake i telefonen, og pass på at den er satt helt inn slik at lokket går i ett med siden av telefonen.

Steg 7

Skru på telefonen og vent til den starter opp. Tast deretter inn koden du selv har valgt på telefonlås.

(MERK: dette er ikke SIM-pin koden som kommer i neste steg)

Steg 7

Finn frem SIM-kort og evt SIM-kort brevet der PIN koden står og tast inn denne på telefonen for å låse opp.

Steg 8

SIM-kort er installert og telefonen er klar til bruk